Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

3

3Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)
polona

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 36a

Sekretariat Biblioteki: Tel. (34) 361-24-52
Wypożyczalnia: Tel. (34) 361-31-20 wew.107, e-mail: wypozyczalnia@ujd.edu.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: e-mail: wypozyczalniamb@ujd.edu.pl
Czytelnia Biblioteki Uniwersyteckiej: e-mail: czytelniabu@ujd.edu.pl
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: Tel. (34) 361-48-49; (34) 361-31-20 wew.150, e-mail: informacjabu@ujd.edu.pl
KATALOG systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Repozytorium Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie20.05.2022 r. (piątek) biblioteki specjalistyczne czynne do godz. 14.00

Soboty dyżurujące:
Styczeń: 15, 29
Marzec: 5, 26
Kwiecień:2, 23
Maj:14,21
Czerwiec:11

„Goniec Częstochowski” był największym w latach międzywojennych dziennikiem częstochowskim. Początkowo redagował go Franciszek Dionizy Wilkoszewski, założyciel warsztatu drukarskiego, następnie przeobrażonego w nowoczesną oficynę prasowo-wydawniczą. „Goniec Częstochowski” był dziennikiem politycznym, społecznym, literackim i ekonomicznym, reprezentował przede wszystkim interesy przemysłowców, kupców, mieszczaństwa, obszarników oraz ziemian.

Wystawę prezentującą rys historyczny „Gońca Częstochowskiego” oraz losy jego kolejnych redaktorów można zwiedzać w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej UJD w Częstochowie (Al. Armii Krajowej 36 a) do 18 maja 2022 r.

Ekspozycja została przygotowana przez mgr Iwonę Sterczewską oraz mgr Katarzynę Ziaję pod opieką merytoryczną dr hab. prof. UJD Julię Dziwoki.
Od 16 maja do 16 czerwca 2022 r.
zapraszamy do testowania zasobów bazy SAGE journals
SAGE journals to pełnotekstowa wielodziedzinowa baza danych zapewniająca dostęp do najnowszych badań o światowym znaczeniu. Gromadzi pełne teksty artykułów z czasopism naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Zasoby SAGE journals to ponad 1 100 czasopism oraz 1 100 000 artykułów.

Od 16 maja do 16 lipca 2022 r.
zapraszamy do testowania zasobów bazy CINAHL Ultimate


CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa, biomedycyny, medycyny alternatywnej i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. W bazie znajduje się treści ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.
Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

Dostęp do bazy PsycARTICLES
PsycARTICLES baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA), to źródło pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Baza zawiera przeszło 153 000 artykułów z ponad 80 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF). Zakres chronologiczny materiałów sięga roku 1894, a zbiór obejmuje niemal wszystkie czasopisma APA od wolumenu 1.

Baza PsycARTICLES jest dostępna za pośrednictwem platformy EBSCOhost Web: http://search.ebscohost.com/ ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również poprzez serwer Proxy.

Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów licencjonowanych
Biblioteka Uniwersytecka informuje, że uruchomiono możliwość korzystania zdalnie (z komputerów spoza sieci uczelnianej) z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych oraz książek elektronicznych dla pracowników, doktorantów i studentów UJD. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Zainteresowane osoby mogą wystąpić o dostęp drogą e-mailową na adres: m.karas@ujd.edu.pl. Przyznane hasło oraz sposób instalacji i konfiguracji usługi zostaną wysłane na podany adres e-mail Czytelnika.

Dostęp do IBUK Libra
Biblioteka Uniwersytecka UJD informuje o możliwości odbierania nowych kodów PIN do dostępu zdalnego do czytelni książek i czasopism on-line IBUK LIBRA dla studentów, doktorantów i pracowników UJD. Warunkiem otrzymania kodu PIN jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Lista ostatnio zakupionych tytułów
Szczegółowych informacji udziela:
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: informacjabu@ujd.edu.pl tel. 34 361 48 49

Informacja BU UJD

Informujemy, że w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej istnieje możliwość podłączenia się do bezprzewodowego internetu
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem projektu


Informacja BU UJD

Konto uczelni, na które można wpłacać opłatę za przetrzymywanie książek:

23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

W tytule wpłaty prosimy wpisać: "opłata za przetrzymywanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD"

Informacja BU UJD

Biblioteka Uniwersytecka informuje, iż w ramach „Projektu edukacyjnego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymała zbiór kopii DVD filmów dokumentalnych, poświęconych prawom człowieka. Filmy te będą przechowywane i udostępniane na miejscu lub wypożyczane pracownikom UJD na zajęcia dydaktyczne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w dokumentów elektronicznych.
Wykaz tytułów© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie