Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

3

3Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)
polona

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 36a

Wypożyczalnia: Tel. (34) 361-31-20 wew.107, e-mail: wypozyczalnia@ujd.edu.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: e-mail: wypozyczalniamb@ujd.edu.pl
Czytelnia Biblioteki Uniwersyteckiej: e-mail: czytelniabu@ujd.edu.pl
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: Tel. (34) 361-48-49; (34) 361-31-20 wew.150, e-mail: informacjabu@ujd.edu.pl
Sekretariat Biblioteki: Tel. (34) 361-24-52
KATALOG systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Repozytorium Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieW okresie wakacyjnym 11.07 - 30.09.2022 r. Biblioteka Uniwersytecka UJD oraz biblioteki specjalistyczne będą czynne (poniedziałek – piątek) w godz. 8.00-15.00

Wystawa „Dziedzictwo humanistów – Johannes Reuchlin 1455-1522” jest częścią europejskiego projektu edukacyjnego „Powered by Reuchlin”, koordynowanego przez niemieckie miasto Pforzheim i łączącego aktywność miast partnerskich: Częstochowy (Polska), Osijeku (Chorwacja) i Vicenzy (Włochy) wokół postaci Johanessa Reuchlina i współczesnych implikacji humanizmu. Celem projektu jest wzbudzenie refleksji nad istotą wartości humanistycznych i ich obecnością w życiu współczesnych Europejczyków (https://reuchlin-eu.pforzheim. de/)

Johannes Reuchlin jest najznamienitszym synem Pforzheim, miasta znanego ze względu na wielowiekowe tradycje jubilerstwa jako „złote miasto” – „Goldstadt”, a ze względu na szczególne położenie w Badenii-Würtembergii jako „wrota Schwarzwaldu”.

Ekspozycja jest wspólnym przedsięwzięciem Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Częstochowie, studentów germanistyki i Biblioteki Uniwersyteckiej UJD. Została opracowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Goethe Institut, dokumentujących wystawę „Europa – Erbe der Humanisten” © EUNIC Stockholm, 2020. Pomysłodawcy projektu: dr Christian Gastgeber i prof. Elisabeth Klecker; koncepcja i koordynowanie projektu: dr Christian Gastgeber. Wystawa prezentuje sylwetki wybranych humanistów z krajów niemieckiego obszaru językowego, z Polski oraz przypomina uchodzącego za ojca humanizmu Erazma z Rotterdamu. Treści wystawy przedstawione są w językach polskim i niemieckim, czym organizatorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie przywiązywane przez humanistów do wielojęzyczności i do zasług Johannesa Reuchlina w zakresie studiów lingwistycznych.

Otwarcie wystawy: 25.05.2022 roku, o godz. 13.00

Od 16 maja do 16 lipca 2022 r.
zapraszamy do testowania zasobów bazy CINAHL Ultimate


CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa, biomedycyny, medycyny alternatywnej i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. W bazie znajduje się treści ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.
Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

Dostęp do bazy PsycARTICLES
PsycARTICLES baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA), to źródło pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Baza zawiera przeszło 153 000 artykułów z ponad 80 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF). Zakres chronologiczny materiałów sięga roku 1894, a zbiór obejmuje niemal wszystkie czasopisma APA od wolumenu 1.

Baza PsycARTICLES jest dostępna za pośrednictwem platformy EBSCOhost Web: http://search.ebscohost.com/ ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również poprzez serwer Proxy.

Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów licencjonowanych
Biblioteka Uniwersytecka informuje, że uruchomiono możliwość korzystania zdalnie (z komputerów spoza sieci uczelnianej) z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych oraz książek elektronicznych dla pracowników, doktorantów i studentów UJD. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Zainteresowane osoby mogą wystąpić o dostęp drogą e-mailową na adres: m.karas@ujd.edu.pl. Przyznane hasło oraz sposób instalacji i konfiguracji usługi zostaną wysłane na podany adres e-mail Czytelnika.

Dostęp do IBUK Libra
Biblioteka Uniwersytecka UJD informuje o możliwości odbierania nowych kodów PIN do dostępu zdalnego do czytelni książek i czasopism on-line IBUK LIBRA dla studentów, doktorantów i pracowników UJD. Warunkiem otrzymania kodu PIN jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Lista ostatnio zakupionych tytułów
Szczegółowych informacji udziela:
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: informacjabu@ujd.edu.pl tel. 34 361 48 49

Informacja BU UJD

Informujemy, że w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej istnieje możliwość podłączenia się do bezprzewodowego internetu
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem projektu


Informacja BU UJD

Konto uczelni, na które można wpłacać opłatę za przetrzymywanie książek:

23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

W tytule wpłaty prosimy wpisać: "opłata za przetrzymywanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD"

Informacja BU UJD

Biblioteka Uniwersytecka informuje, iż w ramach „Projektu edukacyjnego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymała zbiór kopii DVD filmów dokumentalnych, poświęconych prawom człowieka. Filmy te będą przechowywane i udostępniane na miejscu lub wypożyczane pracownikom UJD na zajęcia dydaktyczne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w dokumentów elektronicznych.
Wykaz tytułów© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie